En

انجام مصاحبه

انجام مصاحبه

انجام مصاحبه

2-1مراحل کار 

 به نظر شما روند کار برای مصاحبه مناسب است ؟

1/ با رفتن به اتاق انتظار و معرفی خودتان ( به آرامی و خودمانی ) و احوالپرسی به داوطلبان آرامش داده به اتفاق آنها وارد اتاق مصاحبه شوید .

2/ در صورتی که مصاحبه کنندگان دیگری هم هستند آنها را معرفی کنید .

 3/ توضیحات مختصری درباره شغل و سازمان بدهید ( ممکن است این کار اطلاعات بیشتری به داوطلب بدهد )

4/ گذشته شغلی داوطلب را با استفاده از روش زیر بشناسید :

صرف وقت بیشتری روی آخرین کار وی

از داوطلب بخواهید درباره موفقیتهایش صحبت کند ( بدون اینکها صحبت درباره مواردی که در آنها موفقیت کمتری داشته اجتناب کند .

از وی بخواهید درباره ی رابطه اش با همکاران ( و روسایش ) صحبت کند.

مشخص کنید چه عاملی باعث شده داوطلب شغلش را تغییر دهد.

نظر داوطلب را درباره یانتظاراتش از شغل جدید جویا شوید .

5/ نمونه هایی از کار داوطلب را ببینید یا اگر لازم باشد داوطلب توانایی های خود را به طور عملی نشان دهد .

6/در پایان مصاحبه از داوطلب بخواهید که :

درباره ی تجاری و تخصصهای دیگری که دارد توضیح دهد  

هر سوال دیگری که دارد مطرح کند

7. وقتی مصاحبه انجام شد به داوطلب بگویید که چگونه وتا کی او را از نتیجه آن مطلع خواهید کرد .

 

 

2-2 روش سوال کردن

موفقیت شما در کسب اطلاعات بستگی به میزان توانایی شما در طرح پرسشهای مناسب دارد. مهمترین مشخصه اصلی ، نحوه استفاده از پرسشهای بسته ( که جواب بلی نه یا بسیار کوتاه داردند ) و پرسشهای باز ( که جواب گسترده و کاملی را می‌طلبند ) است

از پرسشهای باز در مواقع زیر استفاده کنید

_ طرح زمینه های جدیدی برای بحث ( مثل چه چیزی نظرشما را به شغل فعلیتان جلب کرد ؟)

_ کشف اطلاعات بیشتر ( می‌توانید بیشتر درباره آن بگویید)

_ ارتباط  دادن یک پاسخ با پاسخ قبلی ( آنچه تاثیری روی برخوردی که قبلا ذکر کردید داشت )

_ آزمون خود آگاهی داوطلب ( ب چه طریقی دوره آموزشی باعث تغییر طرز تلقی شما شد؟)

_ از داوطلب بخواهید روش حل مسئله ای را تشریح کند ( حالا چگونه آن مسوله را حل می‌کنید ؟)

فقط زمانی از پرسشهای بسته استفاده کنید که :

_ پاسخ بلی یا نه کافی است ( آیا شما عضو هستید؟)

_ پاسخ به خصوصی ( مثل فقط حدو دوسال )کفایت می‌کند .یا

_قصد دارید با یک سوال باز ( چرا آنها را ترک کردید؟) ادامه دهید .

از پرسشهای بسته استفاده در غیر این صورت متوجه خواهید شد که بیشتر شما صحبت کرده  همانند یک باز پرس عمل کرده اید ).

اجتناب کنید از :

_ پرسشهای جهت دهنده-پرسشهایی که به داوطلب می گوید چه نوع پاسخی مورد نظر شماست ( موافق نیستید که .....؟

_ _ طرح چند پرسش با هم ( در حال حاضر کار شما چیست و چطور آن را با کار قبلی و کاری می‌خواهید بگیرید مقایسه می‌کنید ؟)

_ پرسشهای بی مورد ، مخصوصا درباره شغلی که برای آن مصاحبه می‌کنید ، زیرا داوطلب برای پاسخ دادن به اطلاعات تفصیلی بیشتری نیازمند است .

_طرح پرسشهایی که هیچ هدفی در پی آنها نیست مگر اینکه مصاحبه کننده بخواهد به مصاحبه شونده نشان دهد که از وی باهوش تر است .

_ پرسشهای لو دادنی که داوطلب ( یا به همکاران مصاحبه گر شما ) نشان می دهد  از قبل بر لع یا علیه داوطلب تصمیم گرفته اید .

2-3 کنترل مصاحبه

مصاحبه نه یک بازجویی یطرفه و نه مکالمه آزاد و راحت است ، بلکه مکالمه ای سازمان داده شده است که یکی از طرفین ( داوطلب ) باید بیشترین صحبت کند و حداقل دو سوم آن را آنجام دهد . توان شما برای ادامه بحث به صورت موثر بتسگی خواهد داشت به :

نوع و ترتیب پرسیدن پرسشها (2-2را ببینید )

توجهی که به پاسخ های داوطلب ، سکوتها ، وحرکت بدنی وی دارید .

حدی که می‌توانید در مقابل داوطلب اتخاذ کنید ، ساخت فکری شما درباره  داوطلب و توجه به چیزه هایی است که قضاوت ناپخته جلوگیری می کند.

میزان مقاومت شما در مقابل اتخاذ تصمیم سریع درباره ی داوطلب و همچنین عدم توجه انحصاری به بعضی عوامل که باعث قضاوت ناپخته می شوند .

میزان دقت شما به پرسشهای سایر مصاحبه کنندگان و جوابهای مصاحبه شونده .

( چک لیستهای مربوط به گوش کردن را ببینید )

نحوه استفاد شما از حرکات بدنی و زبان غیر کلامی

_ سر تکان دادن یا لبخند زدن

_ نگاه کردن به داوطلب ، به یادداشت ها ، یه به سایر مصاحبه کنندگان

_ مایل شدن به طرف داوطلب یا طرف دیگر

_ ایستادن یا قدم زدن

_ تحمل سکوت

_ صداهایی مثل ( آهوهو یا اوم )

بستن پرونده و گذاشتن قلم در جیب

ارزیابی مصاحبه

ارزیاب مصاحبه دو  جنبه دارد :

1/ ارزیابی هر داوطلب ( ترجیها قبل از دیدن نفر بعدی و همچنین بعد از دیدن تمام افراد)و

2/ارزیابی نحوه مصاحبه و نتیجه آن

 

3-1 ارزیابی هر داوطلب

آیا داوطلب توانایی انجام کار را به نحو مطلوب دارد؟

آیا وی انگیزه کافی برای انجام کار مطلوب دارد ؟

آیا وی با سایر اعضای گروه هماهنگ خواهد شد ؟

آیا داوطلبی هست که به طور رضایت بخشی واجد سه شرط فوق باشد ؟
اگر نیست ، آیا استاندارد های خود را پایین می‌آورید یا دوباره آگهی می‌کنید ؟

اگر بیش از یا داوطلب واجد هر سه شرط فوق باشند ، کدامیک را و چه دلیل ترجیح می دهید ؟

 

3-2 ارزیابی نحوه انجام مصاحبه

آیا به فرد منتخب اطمینان دارید ؟

 آیا توانستید در مصاحبه اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید ؟

کمترین رضایت را از کدام بخش مصاحبه دارید ؟

آیا ممکن بود برنامه ریزی و پرسش و پاسخهای بهتر رضایت بیشتری از آن بخش حاصل کنید ؟

آیا می‌دانید دفعه بعد چگونه مصاحبه بهتری انجام دهید ؟

کارایی فرد منتخب را چند ماه آِینده کنترل کنید و ببینید تا چه حد با آنچه انتطار داشتید تطابق دارد. ( متاسفانه هیچ وقت نخواهید دانست که افراد رد شده از افراد منتخب بهتر بودند یا خیر ).

آیا این حد تطابق ، تغییراتی در فرآیند مصاحبه ایجاب می‌کند ؟

 

پیشنهاد :هنگام مصاحبه بی تعصب باشید . اگر احساسی مثبت یا منفی نسبت به داوطلبی دارید ، دنبال اطلاعاتی نباشید که احساس را بی اثر کند

نظرات کاربران

برای ثبت نظرات، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نمایید.

فرم ارسال نظر
  • نام ونام خانوادگی :
  • پست الکترونیک :
  • شرح نظر :
  • کد امنیتی :